Biuro Twoje Dotacje

Ze względu na liczne pytania z Państwa strony stworzyliśmy specjalny dział zajmujący się doradztwem i pomocą
przy pozyskaniu dotacji z Programu Czyste Powietrze.


Wstępne konsultacje są BEZPŁATNE.
Płacisz dopiero za gotowy wniosek.

Jeśli potrzebujesz możemy także wykonać korektę samodzielnie złożonego wniosku lub rozliczyć Twój wniosek.

Świadczymy pomoc w Programach

Program Czyste Powietrze

Dla zainteresowanych wzięciem udziału w Programie Czyste Powietrze mamy specjalną ofertę kompleksowej usługi pomocy w pozyskaniu dotacji.

Zajmujemy się:

O programie

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest ogólna poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych jakie są wytwarzane w domach jednorodzinnych. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całej Polski udzielają dofinansowań do wymian starych pieców – „kopciuchów” i do prac poprawiających efektywności energetyczną budynków.

Najwyższe dofinansowanie to aż 37 000 zł

Program dedykowany jest dla właścicieli/współwłaścicieli istniejących domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgo wieczystą.

UWAGA!
Od 15 maja 2020 roku domy nowobudowane – w trakcie budowy, zostały wykluczone z programu i nie mogą uzyskać dofinansowania.

 1. Wymiana starego pieca na paliwo stałe i zakup nowego ekologicznego źródła ciepła:
  • pompy ciepła powietrznej lub gruntowej,
  • pieca kondensacyjnego gazowego/olejowego,
  • pieca na ekogroszek,
  • pieca pelletowego,
  • pieca na drewno,
  • podłączenie od miejskiej sieci ciepłowniczej.
 2. Modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym zakup paneli solarnych
 3. Docieplenie budynku:
  • ścian zewnętrznych
  • dachu/stropu, poddasza nieogrzewanego,
  • podłóg.
 4. Wymiana okien, drzwi wejściowych, bram garażowych
 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 6. Montaż instalacji fotowoltaicznej
 7. Montaż rekuperacji – system mechanicznej wentylacji po wieszczeń z odzyskiem ciepła

W aktualnej wersji programu dofinansowanie udzielane jest na poziomie podstawowym i podwyższonym (obowiązywać będzie po wprowadzeniu niezbędnych zmian legislacyjnych):

 • Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekroczyły 100 000 zł, w poprzednim roku podatkowym
 • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, nie przekroczył 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Ostateczna kwota dotacji zależy od poziomu dofinansowania oraz zakresu inwestycji.

Zakres pracPoziom PodstawowyPoziom podwyższony
Zakup pompy ciepła oraz pozostałe prace możliwe w zakresu wsparcia25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika
Zakup innego źródła ciepła oraz pozostałe prace możliwe w zakresu wsparcia20 000 zł + 5 000 zł32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika
Brak wymiany źródła ciepła tylko pozostałe prace w zakresie wsparcia10 000 zł15 000 zł

Program realizowany w latach 2018-2029.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, wnioski można składać w dowolnym momencie wykonywania prac. Jednak należy pamiętać, że kwalifikowane są tylko koszty poniesione 6 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż przed 15 maj 2020 roku.

Inwestycja musi zostać zakończona w przeciągu 30 miesięcy od dnia założenia wniosku lub poniesienia pierwszego kosztu w przypadku prac rozpoczętych przed złożeniem wniosku. 

Beneficjencie zyskaj jeszcze więcej. Pamiętaj - Program Czyste Powietrze oraz Mój Prąd można łączyć z ulgą podatkową- ulgą termomodernizacyjną. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd przewiduje dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych oraz inwestycji rozpoczętych po 23.07.2019. Zatem jeśli budujesz dom wstrzymaj się z instalacją PV aż do uzyskania odbioru budowlanego, a dodatkowo możesz jeszcze skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

O dofinansowanie w ramach Programu wnioskować mogą osoby fizyczne, które są właścicielami/współwłaścicielami istniejących domów jednorodzinnych. Dodatkowo, zawarły one już umowę z elektrownią odnośnie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wnioski należy składać po zakończeniu inwestycji i po podpisaniu umowy z zakładem energetyczny, potwierdza to odpowiedzenie zaświadczenie OSD.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski w latach 2019 – 2025

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie.

Beneficjencie zyskaj jeszcze więcej. Pamiętaj - Program Czyste Powietrze oraz Mój Prąd można łączyć z ulgą podatkową- ulgą termomodernizacyjną. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów

Program Moja Woda

Nowy program uruchomiony przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący ochrony zasobów wody. Ma na celu wspomóc przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej i roztopowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji, rowów, na ulice). Dofinansowane są działania na rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, zwiększające retencje na terenie posesji oraz związane z wykorzystywaniem zgromadzonej wody.

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji:

 • przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego/ podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody

UWAGA!
Instalacje objęte projektem nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, ani innej działalności gospodarczej!

Beneficjentem końcowym są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program przewidziany na okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Od 1.07.2020 r. (WFOŚiGW) będą prowadzić nabór wniosków.

Dofinansowanie w formie dotacjipokrywa  80% poniesionych kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 5 000 zł.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku?
  Wybierz program, dla którego chcesz uzyskać pomoc:

  Usługi w ramach Programu Czyste Powietrze (opcjonalne)